اختراعی نو
در صنعت موتور خودرو
موتور انبساطی پیستون دورانی

توضیحات مزایا

موتور انبساطی پیستون دورانی

موتور انبساطی با پیستونهای دورانی اولین موتور مکانیکی است که با اساس کار کاملا متفاوت، در ایران و حتی منطقه موفق به کسب عنوان اختراع شده است. این اختراع در پاییز 98 به مالکیت آقای ابراهیم یاراحمدی، در مرکز ثبت اختراعات ایران به شماره 99581 ، ثبت شده است.
تاکنون در کشور ما و سایر کشورها اختراعاتی در زمینه موتور ثبت شده است اما به توجه به توصیف و نقشه های این اختراعات به راحتی قابل درک است که آن اختراعات بیشتر در بحث بهبود کارکرد یا اضافه و کم کردن چند قطعه جزئی مربوط به یکی از موتورهای معروف دنیا تلاش کرده اند. بنابر این میتوان گفت موتور ایرانی ما تحت عنوان "موتور انبساطی با پیستون ها دورانی" از لحاظ رده جهانی جزء ده موتور اول جهان خواهد بود که سبک و اساس کاری کاملا متفاوت با سایر موتورها را دارد. این موتور که انبساط سیال را جایگزین انفجار و احتراق سوخت کرده است بسیاری از مشکلات موتورهای رایج و منسوخ را پشت سر گذاشته است بنابراین برای اولین بار روشی جدید برای تولید نیرو ارائه میدهد. شایان ذکر است که اساس کار موتور انبساطی با موفقیت آزمایش شده است و توسط نرم افزار کتیا تحلیل و شبیه سازی شده است. طبق بررسی های به عمل آمده در موتور انبساطی این امکان وجود دارد که برخی از ویژگیهای مثبت ترمودینامیکی مثل ایزوبار و ایزو ولوم در یک سیکل کار مثبت و نزدیک بودن به سیستم ادیاباتیک فراهم شود.

مزایای این اختراع نسبت به موتورهای موجود

1
ایجاد تنوع سوختی

سوخت در موتور انبساطی صرفا جهت داغ کردن یک صفحه به کار گرفته میشود بنابراین برای گرم کردن این صفحه از هر نوع ماده سوختنی میتوان بهره گرفت و خواصی مثل ستان و اکتان سوخت مد نظر نیست.

2
حرکت دورانی پیستون ها

پیستون ها در موتور انبساطی حرکتی دورانی دارند و این امر حرکتی ایده آل برای پیستون هر موتوری محسوب میشود چون در موتورهای پیستون رفت و برگشتی برای تبدیل حرکت پیستونها به دورانی مکانیزم سنگین و حجیمی طراحی شده است که خود مقداری از انرژی پیستونها را تلف میکند تا نیرو را به شکل دورانی از موتور خارج کند.

3
صدا و لرزش کم

تعدد کار مثبت پیستون ها و چرخش دورانی آنها خود به خود از نوسان و ارتعاش موتور می کاهد و موتور حرکتی نرم و یکنواخت خواهد داشت. از طرفی با حذف پروسه انفجار سوخت و جایگزینی انبساط سیال در موتور انبساطی قاعدتا انفجار صورت نخواهد گرفت، بدین ترتیب صدای ناهنجار هم از بین میرود.

4
راندمان حرارتی مطلوب

با توجه به تعداد کار مفید و کاهش کار منفی از لحاظ ترمودینامیکی و همچنین دورانی بودن حرکت پیستونها در موتور انبساطی، حرارت کمتر تلف خواهد شد و بیشتر انرژی سوخت صرف انجام کار مفید میشود. البته به کار گیری انبساط سیال و گرم شدن فقط یک قطعه از موتور باز هم در کاهش اتلاف حرارت و بالا رفتن راندمان حرارتی تاثیر مثبت دارد.

5
کاهش انواع الودگی های زیست محیطی

تولید انبوه موتور انبساطی از دو ناحیه موجب کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد، اول آنکه بالا رفتن راندمان حرارتی آن به منزله کاهش مصرف سوخت است و سوخت کمتری برای انجام یک کار مشخص مصرف میشود، دوم به سوختهای گران و مضر مثل بنزین سرب دار و ترکیبات شیمیایی ویژه برای بالا بردن اکتان (MTBE) نیاز نخواهد بود. بنابر این ضمن کاهش مصرف سوخت، سوخت پاک تری استفاده خواهد شد.

6
حذف قطعات پرحجم، سنگین و کم کاربرد

در موتورهای چهار زمانه برای تبدیل نیروی رفت و برگشتی پیستون ها نیاز به میلنگ و سیستم لنگ میباشد. این قطعات به همراه یاتاقانهای قدرتمند و سنگین آنها فقط برای تبدیل حرکت رفت و برگشتی پیستون به حرکت دورانی تعبیه میشوند و موجب اتلاف انرژی در موتور هم خواهند بود. از طرفی انتهای موتور فلایویل نسبتا سنگینی نصب میشود تا نیروی خروجی موتور را یکنواخت نماید. موتور انبساطی با پیستون های دورانی به دلیل حرکت دورانی پیستون ها نیازی به سیستم لنگ و میلنگ ندارد از طرفی با توجه به تعدد کار مفید، نیروی خروجی آن یکنواخت و کم نواسان است

معرفی موتورهای رایج و منسوخ

تماس با ما

ایران- استان لرستان- بروجرد

eyarahmadi97@gmail.com

09372794226

Your message has been sent. Thank you!